viernes, 5 de mayo de 2017

Citas desinteresadas: Pepa Barrios

Íntimo intre
cando, á caída da tarde, a luz se abate alí
encol dunha cadeira baleira

Íntimo instante
en el que, a la caída de la tarde, la luz se abate allí
sobre la silla vacía